Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4046 4819
Reposted fromthirdapril thirdapril viamrautyna mrautyna
7676 bcea

The Pianist, Roman Polanski

Reposted fromcelllfish celllfish viamrautyna mrautyna
4192 4960
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamrautyna mrautyna
3771 d252
Reposted fromkarahippie karahippie
4474 a21c
Reposted fromkarahippie karahippie
4474 a21c
Reposted fromkarahippie karahippie
Pachniało mi dziś Tobą.
Twoją obecnością. 
Tym, że jesteś i nie znikałeś. 
O starych dniach, kiedy byłeś tylko ty.
Pachniało mi dziś Tobą. 
Może to ten szampon.
Mój lub Twój.
Byliśmy tylko my.
Pachniało mi dzisiaj Tobą. 
Pachniało mi dzisiaj nami.
— Patrick Süskind
Reposted frombyheart byheart viapoezja poezja

nadal zastanawiam się dlaczego
nasze piosenki straciły cały swój urok
i czy może to jednak była wyłącznie
twoja zasługa

i niestety nadal są dni
które nie dają mi żyć
bez twojej obecności 
na końcu
języka

pamięć o tobie nie ma szans uschnąć

jednak świadomość tego że
już ani trochę o sobie nie myślimy
mogłaby zdjąć mi nóż z krtani

wstyd się przyznać
że w dalszym ciągu 
moje wszystko
podlega twojej obojętności

zresztą

sam najlepiej wiesz
że już nigdy nikt
jak kiedyś my razem

— Maria Goniewicz "Komu zniknął Michał, czyli odpowiedź w pytaniu"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapoezja poezja
1008 7d6c
Reposted fromisk isk viamrautyna mrautyna
Reposted fromweightless weightless viamrautyna mrautyna
9218 92d6
Reposted fromMuppet Muppet viawishyouwerehere wishyouwerehere
2399 02d3
8500 7ac5
Reposted fromcvltvre cvltvre viawishyouwerehere wishyouwerehere
2042 12aa
CALIFORNICATION 1
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
2130 f676
californication 4
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3777 afcc
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viadiedrunk diedrunk
9032 25a3
Coś w jej oczach musi być dymem w moich płucach.
— Nirvana "Clean Up Before She Comes"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl